Colorful Phuket Countdown 2016

โครงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตำบลราไวย์และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
โครงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตำบลราไวย์และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

 

1. ชื่อ  โครงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตำบลราไวย์และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตำบลราไวย์  มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต
ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอันสวยงามติดอันดับโลก    โดยในเขตในขอบเขตพื้นที่ของตำบลราไวย์
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามของทัศนียภาพและสถานที่สำคัญซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น แหลมพรหมเทพ หาดราไวย์ แหลมกา หมู่บ้านชาวเล เกาะแก้วพิสดาร เกาะรายา เกาะเฮ โดยเฉพาะหาดในหานเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วย ทะเลสวย แสงอาทิตย์สดใส และหาดทรายขาวตระการตา (Sea Sun Sand) เป็นต้น ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะภูเก็ตได้   นับเป็นทางเลือกหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้สูงขึ้น
ด้วยเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป  เป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เทศบาล
ตำบลราไวย์   ได้เล็งเห็นความสำคัญ  จึงได้จัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในตำบลราไวย์  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณี   เทศบาลตำบลราไวย์  จึงได้จัดทำโครงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตำบลราไวย์  และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลราไวย์และจังหวัดภูเก็ต
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ชาวต่างชาติและชาวไทย
3.3 เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติประทับใจในการบริการ ความสะดวกความปลอดภัย
3.4 เพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อต้อนรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
3.5 เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยมและจารีตประเพณีของท้องถิ่นและชาติไทย
3.6 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน

4. เป้าหมาย
1.มีผู้ร่วมงานประมาณ  50,000 คน  โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ  เอกชนกลุ่มพลังมวลชน  และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงาน
2.จัดกิจกรรม ณ บริเวณหาดในหาน  ตำบลราไวย์  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่  27 – 31 ธันวาคม  2558  โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมบนเวที
–  การประกวดมิสพรางชมพู 2559  (วันที่  28  ธันวาคม  2558)
–  การประกวดมิสในหาน  2559      (วันที่  31  ธันวาคม  2558)
–  ร่วมส่งพระอาทิตย์สุดท้ายของปี 2558
–  การแสดงดนตรีของศิลปินต่าง ๆ  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่มีรายได้
–  การแสดงกลุ่มชุมชนตำบลราไวย์
–  การออกร้านค้าต่าง ๆ

5. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่  27 – 31 ธันวาคม  2558  ณ  บริเวณหาดในหาน  ตำบลราไวย์   อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

6. สถานที่ดำเนินการ
กำหนดจัดกิจกรรม  ณ  บริเวณหาดในหาน   ตำบลราไวย์   อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>